Persberichten

2018:

 

2014
1989-2014 25 jaar Amer Consort…
logo jubileum 25 jaar Amer Consort
Amer Consort 25 jaar in 2014
In 2014 is het 25 jaar geleden dat het kamerkoor Amer Consort opgericht is, onder de toenmalige naam ‘Amstel Consort’. In 2014 zal hier op verschillende manieren aandacht aan worden besteed.
Het eerste deel van het jubileum is gevierd worden met concerten in april onder de titel ‘Kompassio’. In november zullen we op een zeer feestelijke wijze aandacht geven aan de vreugde van het musiceren door rond St Cecilia’s dag, beschermheilige van de muzikanten, een groots en vrolijk concert te brengen in Amersfoort en Soest. Nadere informatie over dit laatste concert zal binnenkort op de site verschijnen.

Kompassio
In het weekend van 12 en 13 april heeft Amer Consort in Amersfoort en Utrecht een bijzonder passieconcert verzorgd met de titel ‘Kompassio’. In 2014 bestaat Vocaal Ensemble Amer Consort 25 jaar. Dit jubileumjaar werd ingeluid met het bijzondere passieconcert ‘Kompassio’. Uitgangspunt van dit concert was het lijdensverhaal zoals dat al eeuwenlang verteld wordt. Talloze componisten uit verschillende tijden hebben gebeurtenissen uit de passietijd op muziek gezet. Elementen uit de stille week werden in ‘Kompassio’ muzikaal uitgewerkt, met werk van vroege componisten als Tallis, Scarlatti en da Victoria en daarnaast werken van hedendaagse componisten die zich hebben laten inspireren door deze oude meesters. Een mooi voorbeeld is het Da Pacem Domine van Pärt en een bewerking van een koraal van Bach door Nystedt. Het romantische Christus Factus Est van Bruckner vormde een brug tussen deze oude en nieuwe componisten. Tot slot klonk het Stabat Mater ,een werk voor koor, solisten en basso continuo, van de portugese tijdgenoot van Bach, João Rodrigues Esteves. Met medewerking van Hesther Oor (sopraan), Marieke Kimman (alt), Caspar van der Burgh (tenor), Roeland Gerritsen( bas), Jaap Jan Steensma (organist)en Briain Jansen (cellist).

recensie concert Kompassio
de Stad Amersfoort
door Hans Hubregtse

Tijdloze passie door Amer Consort
Passiemuziek is van alle eeuwen, dat bewijst vocaal ensemble Amer Consort in zijn concert afgelopen zaterdag en zondag. Terecht krijgen de passies van Bach veel aandacht. Maar zowel in de oude muziek van Tallis en Schein als de 20e eeuwse Arvo Pärt liet het twintigkoppige koor de grote schoonheid horen.

Vrolijke muziek voor Palmpasen van Luis de Victoria en Johann Hermann Schein (cantor in Leipzig voor Bach) als aanvang horen. De polyfone muziek van Schein laat steeds wisselende klanklijnen horen die het koor mooi wist te treffen. Ondanks de goede akoestiek van de Johanneskerk, moet je dit soort muziek in een mooie oude kerk horen, gaat er door je heen. In de St. Willibrordskerk (Utrecht) viel alles op zijn plaats

‘Which is the son of..’ van Arvo Pärt past dan beter. Het geslachtsregister van Jezus uit het Lucasevangelie heeft deze Estlandse componist op muziek gezet. Het is werkelijk verbazingwekkend hoe dit onleesbare bijbeldeel toch met grote dynamiek ten gehore wordt gebracht met harmonieën die verbinding maken met negro sprirituals.
Ik denk dat het publiek vooral is meegenomen in de moderne Da Pacem Domine van Pärt en ‘Immortal Bach’ van Knut Nystedt. Dat laatste werk is gebaseerd op een eenvoudig koraal van J.S.Bach maar dan in 5 snelheden gezongen door aparte kwartetten uit het koor. Je wordt omhult door een weefsel van mooie klanken waaruit aan het eind toch weer het slotakkoord van het koraal opdoemt. Heel effectvol!

Het Stabat Mater van de Portugese componist João Rodrigues Estaves(1700 – 1751) werd door Amer Consort mooi tot klinken gebracht. Sopraan Hesther Oor, alt Marieke Kimman, tenor Caspar van de Burgh en bas Roeland Gerritsen vulden heel fraai de solodelen in, ondersteund door Jaap Jan Steensma(orgel) en Briain Jansen(cello). In het slotdeel sleurde de dirigent het koor naar een fikse tempoversnelling waardoor het telkens herhaalde ‘amen’ werkelijk swingend werd. Zowel solisten als koorleden zijn amateurs, en het valt te bewonderen welke kwaliteit zij konden neerzetten in dit concert.

Het Amer Consort viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum en wij mogen hopen dat dat nog meer moois gaat opleveren onder de gedreven leiding van DirkJan Horringa.

2013
Totantanz tijdens Allerzielen
Wat is er nou gewoner dan de dood? En waarom wordt er toch zo weinig over gesproken? Het Amer Consort zingt er liever over, de dood inspireerde namelijk menig componist tot de mooiste muziek. November is van oudsher bij uitstek de maand waarin de doden worden herdacht en begin november, rond Allerzielen, voerde het ambitieuze kamerkoor het programma ‘Totentanz’ uit. Herdenken en rouwen stonden centraal in dit programma. Als centrale stuk werd de cyclus ‘Totentanz’ van Hugo Distler gebracht, geïnspireerd op het beroemde gelijknamige schilderij in de Lübecker Marienkirche, waarop de Dood iedereen ten dans vraagt. Of je nu keizer, koning, bisschop, burger of boer bent, niemand ontkomt eraan om met de Dood te dansen. In de ‘Totentanz’ wisselen zang en gesproken teksten elkaar af; deze laatste werden door een verteller voorgedragen. Tijdens dit werk werden beelden van het schilderij vertoond. Tevens werd van Herbert Howells zijn beroemde Requiem ten gehore gebracht en werden enkele andere stukken rond het thema gezongen. De werken werden door meditatieve solo’s voor dwarsfluit met elkaar verbonden.

 

 

Recensie concert Totentanz op 2 en 3 november 2013.

Amer Consort’s balsem voor ‘Allerzielen’
Gehoord op zondag 3 november in de Xaveriuskerk, Amersfoort.

Door: Toon Hart

Droevige muziek kan heel mooi zijn. Ook al lijkt een programma met een ‘Totentanz’ en een Requiem zwaar, Amer Consort bracht het juist prachtig tot leven afgelopen zondag.

De dood is nu eenmaal een onderwerp dat wij in onze maatschappij liever uit de weg gaan. Zo niet ons Amersfoortse topkoor Amer Consort dat prachtige muziek rond dit thema liet klinken ter gelegenheid van Allerzielen.
In de Middeleeuwen werd heel anders tegen de dood aan gekeken. Het fraaie 6-stemmige ‘Selig sind die Toten’ van Schütz (17e eeuw) liet het koor bijna als een lofzang klinken. Die gedachte werd doorgetrokken in de ‘Totentanz’ van Distler. Dat wij allen gelijk zijn in de dood, is in vroeger tijd uitgebeeld door de voorstelling van De Dood die zowel rijke als arme lieden ten dans uitnodigt. Het was een fraaie aanvulling dat dit schilderij ook daadwerkelijk getoond werd. Distler heeft deze voorstelling rond 1930 modern getoonzet in veertien korte koordelen afgewisseld door fraai fluitspel, in dit concert vertolkt door Hylke Wijchers : “Dans nu naar mijn pijpen”. Stuk voor stuk kleine briljantjes. Acteur Stijn Westenend bracht de tussenliggende gedichten van de ‘ten dans genodigde’ en de Dood zelfs wel heel dichtbij. Het ontbrak er nog maar aan dat hij (als de Dood) met koorleden de dans ook daadwerkelijk ging uitvoeren. ‘Best heftig’, vonden bezoekers dit.

Weinig koren zijn in staat om de moeilijker 20e eeuwse koormuziek ten gehore te brengen. Amer Consort durft dat niet alleen, maar dit koor weet er onder leiding van Dirkjan Horringa ook daadwerkelijk muziek van te maken. Dat lieten de zangers na de pauze horen in het fraaie Requiem van Herbert Howells waarin dit gemengde koor van zo’n 18 zangers en zangeressen zelfs dubbelkorige delen en solo’s tot klinken bracht. Ieder koorlid moet dan werkelijk zijn mannetje staan. Mooi om te zien (en te horen!) hoe iedere zanger werkelijk voluit ging op iedere inzet en wisselingen in tempo en dynamiek.

Een emotioneel hoogtepunt is ‘We Remember them’ Donald Grantham, muziek die hij componeerde voor de herdenkingsdienst in 2005 voor vermoorde studenten op een Texaanse universiteit. Je ziet voor je geestesoog de volle zaal met bedroefde mensen voor je terwijl het koor het ‘We remember them’ over de seizoenen van het jaar heen laat rollen. Grantham laat de verschillende stemmen melodieën van elkaar overnemen en versterken. Het moet de luisteraars van duister naar licht, van verdriet naar hoop voeren. Het is een diep emotioneel werk, en Amer Consort laat dat horen.

In deze tijd waarin de gemeente bezuinigt op subsidies voor amateurkoren, ervaar je een concert als dit als een wondertje van muzikale kwaliteit.

Optreden Amer Consort tijdens de Dag van de Amateurkunst
Amer Consort heeft op 14 september 2013 tijdens de Dag van de Amateurkunst een deel van de werken van het concert op 2 en 3 november ten gehore gebracht. Dit concert stond in het teken van Allerzielen, en bevatte als belangrijkste stukken ‘de Totentanz’ van Distler en het Requiem van Howells.

Amer Consort brengt nieuw koorwerk
Amer Consort voerde 14 en 21 april 2013 drie premières uit van Nederlandse componisten. Artikel Soest Nu.

2012
Opkomst concert op 17 juni 2012 zeer groot
Fragment op Leusden TV
Artikel De Stad Amersfoort

2010
Vierde lustrum in 2010
In het najaar van 2009 bestond het Amer Consort 20 jaar. Dit lustrum hebben we in februari 2010 gevierd met concerten in Soest en Amersfoort. Recensie Soester Courant

2009
Dirigent Jeroen Spitteler verlaat Amer Consort in 2009
Voormalig dirigent Jeroen Spitteler verliet het Amer Consort nadat hij gedurende zes jaar de artistieke leiding had. Dirkjan Horringa volgde hem op in juni 2009. Artikel De Stad Amersfoort

2008
Te gast bij Vocaal ensemble Amer Consort en Saint Cecilia’s Day 2008
“Het zgn. gemengd kamerkoor Amer Consort onder leiding van dirigent Jeroen Spitteler, kende ik ondermeer vanuit het zangconcours dat door het AMK in juni 2006 was georganiseerd. Daar behaalde het koor een meer dan voortreffelijke 2e plaats, waar het koor trots op mocht zijn.” Recensie in het verenigingsblad van het Amersfoorts Mannen Koor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *