Dirigent & zangers

Sinds maart 2023 zingt Amer Consort onder de inspirerende leiding van José Lieshout. 

José heeft na haar studie Frans aan de RUU klassiek zang gestudeerd bij Meinard Kraak (Docerend Musicus) en bij Henny Diemer (Uitvoerend Musicus) aan het Utrechts Conservatorium. Reeds tijdens haar zangstudie zong zij regelmatig in het Groot OmroepKoor en in het Extra Koor van De Nederlandse Opera. Daarnaast was zij actief als uitvoerend musicus. Zij heeft tijdens en na haar zangstudie deelgenomen aan vele masterclasses, workshops en nascholingscursussen. In 2012 heeft zij de opleiding Koordirectie voor vakmusici aan het Utrechts Conservatorium gevolgd. In 2011, 2013 en 2019 heeft zij meegedaan aan de Kurt Thomascursus (intensieve cursus voor koordirigenten).

Het lesgeven boeide haar steeds meer. Nu heeft zij een uitgebreide lespraktijk. In deze lespraktijk, De Muziekwerkplaats, geeft zij niet alleen privézangles maar worden ook velerlei cursussen en andere activiteiten op zanggebied georganiseerd. Sinds 2008 dirigeert zij Vocaal Ensemble DaCapo. Vanaf maart 2013 is zij dirigent van vrouwenkoor TDK EigenWijs in Amersfoort. Met ingang van februari 2020 is zij tevens dirigent van vrouwenkoor Mevrouw de Vries.

José begeleidt ook koren op het gebied van stemcoaching. Voor bedrijven en groepen zijn er speciale workshops op maat.

José Lieshout is tevens verbonden aan het Utrechts Conservatorium als docent Declamatie Frans en docent bijvak/steunvak zang. Daarnaast is zij tutor van de afdeling Jazz&Pop en Musician 3.0. Voor het Bulletin van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen heeft zij van 2005-2015 de eindredactie verzorgd. Sinds januari 2018 coördineert zij de solisten voor Bachcantates Utrecht.

Vocaal ensemble Amer Consort

Wij zijn een ambitieus kamerkoor uit Amersfoort met enthousiaste leden. Wij zoeken de uitdaging in spannende klassieke koormuziek van middeleeuwen tot nu. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Het plezier in zingen staat voorop, waarbij er ook altijd oog is voor de ontwikkeling van ons muzikale kunnen.

We hebben een hoog ambitieniveau en streven naar verbetering binnen een plezierige context. We nemen niet snel genoegen, maar genieten met tevredenheid van het uiteindelijke resultaat. Noten studeren doen we voornamelijk thuis; op de repetities werken we graag aan koorklank, samenzang, verdieping en muzikale afwerking.

Het Amer Consort streeft naar minimaal twee uitvoeringen per jaar plus kleinere activiteiten, waaronder af en toe een programma met onderverdeling in kleine(re) ensembles (denk aan kwartetten, kwintetten, duetten).

Het Amer Consort kent een goed op elkaar ingespeeld bestuur, statuten en huishoudelijke reglement en ontvangt structurele gemeentelijke subsidie en projectsubsidies waarmee concerten gefinancierd kunnen worden. Belangstellende zangers wordt een auditie afgenomen en voor alle leden worden er 3-jaarlijks 10-minutengesprekken gehouden door dirigent en bestuur.

Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 18 leden: 6 sopranen, 6 alten, 3 tenoren en 3 bassen. We hopen in de toekomst weer uit te kunnen groeien tot een koor met 24-26 leden.

Juli 2022