Zangers gevraagd!

Wij bieden een dynamisch koor met een breed opgeleide, inspirerende dirigent.
Nieuwe leden zullen zich snel thuis voelen bij deze enthousiaste groep zangers.
Ook projectzangers zijn bij ons welkom.

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar tenoren en bassen!

Amer Consort streeft naar een hoog niveau
Tijdens de repetities worden in principe geen partijen gerepeteerd maar wordt direct muziek gemaakt; het studietempo ligt hoog. We verwachten daarom van je dat je een goede zangstem hebt en dat je thuis zelfstandig je partij instudeert.
Om een gezonde leeftijdsopbouw binnen het koor te behouden is de maximale leeftijd bij toelating in principe 55 jaar. Voor zangers met veel koorervaring kan hierop in overleg met het bestuur en de dirigent een uitzondering worden gemaakt.

We hebben een breed repertoire
Wij zingen muziek van middeleeuwen tot hedendaagse composities, in diverse talen en stijlen. Doorgaans worden werken a capella uitgevoerd. Ook worden er geregeld instrumentalisten of solisten ingehuurd.

Repetities
De repetities worden gehouden op maandagavond, van 20:00 uur tot 22:00 uur,
in De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB te Amersfoort

Proefrepetitie
Je bent welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Als je besluit om (project)lid te worden dan vindt een stemtest plaats. Na deze auditie volgt een proefperiode van 6 weken waarin van beide kanten wordt bekeken of het lidmaatschap passend is. Wanneer de proefperiode een positief resultaat heeft volgt een lidmaatschap voor de duur van het lopende project. Aansluitend kan dit omgezet worden in een vast lidmaatschap.

Contributie
De contributie bedraagt € 150,- per half jaar. Er is een mogelijkheid om dit bedrag gespreid te betalen. Instappers en projectzangers betalen naar rato een vast bedrag per repetitie.
Naast de vaste contributie wordt per repetitiedag (in principe eens per half jaar) een bedrag in rekening gebracht. Gemiddeld ligt dit rond de € 35, de precieze kosten zijn afhankelijk van de repetitielocaties.

Geef je op!

Heb je een brede muzikale belangstelling, kun je thuis zelfstandig je partij instuderen en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Vul dan onderstaand formulier in! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Geboortedatum

Stemgroep

Korte motivatie waarom je belangstelling hebt voor ons koor

Graag ontvangen wij informatie over je zang-/koorervaring:

Wat is je (recente) koorervaring

Heb je zangles of scholing in stemvorming (zo ja, bij wie)

Bespeel je een instrument (zo ja, welk instrument en hoe lang)

Kun je noten lezen

Kun je van blad zingen

Heb je kennis van muziektheorie

Heb je nog opmerkingen of vragen voor ons, noteer deze dan hier:

Tik om spam tegen te gaan deze code over: captcha