Zangers gevraagd!

Wij bieden een dynamisch koor met een breed opgeleide, inspirerende dirigent.
Nieuwe leden zullen zich snel thuis voelen bij deze enthousiaste groep zangers.
Ook projectzangers zijn bij ons welkom.

Ben jij een enthousiaste koorzanger met (klassieke) koorervaring en wil je een aantal repetities met ons meezingen? Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend een aantal avonden mee te zingen/luisteren. Meld je van te voren graag even aan via amerconsort033@gmail.com, zodat we een extra setje bladmuziek voor je klaar kunnen leggen.

Na ons concert van 29 oktober zijn we gestart met een nieuw programma met de insiprerende titel ‘Dichter bij muziek’. Je kunt insteken in dit project, dus zie jij deze leuke uitdaging zitten, kom dan sfeerproeven een meezingen. Op dit moment zijn we vooral nog op zoek naar bassen vanwege het vertrek van een van de heren, maar ook in de andere stemgroepen zijn nieuwe zangers welkom.

Amer Consort streeft naar een hoog niveau
Tijdens de repetities worden in principe geen partijen gerepeteerd maar wordt direct muziek gemaakt; het studietempo ligt daarin hoog. We verwachten daarom van je dat je een goede zangstem hebt en dat je thuis zelfstandig je partij instudeert.

We hebben een breed repertoire
Wij zingen muziek van middeleeuwen tot hedendaagse composities, in diverse talen en stijlen. Doorgaans worden werken a capella uitgevoerd. Ook worden er geregeld instrumentalisten of solisten ingehuurd.

Repetities
De repetities worden gehouden op maandagavond, van 20:00 uur tot 22:00 uur,
in De Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB te Amersfoort

Proefrepetitie
Je bent welkom om vrijblijvend een aantal repetities bij te wonen. Als je besluit om (project)lid te worden dan vindt een stemtest plaats. Na deze auditie volgt een proefperiode van 6 weken waarin van beide kanten wordt bekeken of het lidmaatschap passend is. Wanneer de proefperiode een positief resultaat heeft volgt een lidmaatschap voor de duur van het lopende project. Aansluitend kan dit omgezet worden in een vast lidmaatschap.

Contributie
De contributie bedraagt € 165,- per half jaar. Er is een mogelijkheid om dit bedrag gespreid te betalen. Instappers en projectzangers betalen naar rato een vast bedrag per repetitie.
Naast de vaste contributie wordt per extra repetitiedag (in principe eens per half jaar) een bedrag in rekening gebracht. Gemiddeld ligt dit rond de € 30, de precieze kosten zijn afhankelijk van de repetitielocaties.

Samen staan we sterk
Uiteraard valt er veel te organiseren als koor. En dit doen we als koorleden samen. Er is een bestuur die de grote lijnen in de gaten houdt maar alle zangers leveren een bijdrage. Zo is er een PR-commissie, besteed een aantal leden extra aandacht aan de ledenwerving of het programmaboekje, buigen enkele leden zich over het programma en de bladmuziek, zorgt iemand voor de bloemen en attenties, een ander voor de kaartverkoop en de volgende voor een kaartje voor iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. Ook nieuwe leden worden uiteraard betrokken bij de taken. Zo zorgen we er samen voor dat we sterk blijven staan.

Geef je op!

Heb je een brede muzikale belangstelling, kun je thuis zelfstandig je partij instuderen en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Vul dan onderstaand formulier in! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je kunt ook een mailtje sturen naar amerconsort033@gmail.com waarin je aangeeft dat je belangstelling hebt.

Persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Geboortedatum

Stemgroep

Korte motivatie waarom je belangstelling hebt voor ons koor

Graag ontvangen wij informatie over je zang-/koorervaring:

Wat is je (recente) koorervaring

Heb je zangles of scholing in stemvorming (zo ja, bij wie)

Bespeel je een instrument (zo ja, welk instrument en hoe lang)

Kun je noten lezen

Kun je van blad zingen

Heb je kennis van muziektheorie

Heb je nog opmerkingen of vragen voor ons, noteer deze dan hier:

Tik om spam tegen te gaan deze code over: captcha