Vorige concerten

Zondag 29 oktober Nieuwe Kerk in Amersfoort

Leven, liefde en lijden

Een afwisselend programma met werken van Whitacre, Rodrigo, Ben-Haim, Desprez, Tomkins. Indringende Franse en Engelse klanken uit de renaissance, eeuwenoude Sefardische melodieën in een fascinerende moderne toonzetting en ontroerende Hebreeuwse liefdesliederen van deze tijd.
Tijdens dit concert werden we begeleid door Toko Tsuchiya (piano) en Alethea Witmer (viool) en zongen we samen met het Kinderkoor Bubbels van Scholen in de Kunst o.l.v. Anne Marije van den Toren. Aansluitend aan het concert was er gelegenheid om na te genieten met een hapje & drankje.

Zondag 19 februari Johanneskerk in Amersfoort

O, mijn hart! – muziek vol pijn en vreugde Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is AmerConcort-Poster-1-pdf-724x1024.jpg

Maanden is hard gewerkt aan een bijzonder concert onder de treffende titel ‘O, mijn hart!

Op zondag 19 februari om 15.00 uur in de Johanneskerk kon het publiek genieten van de intieme stukken vol pijn maar ook vol vreugde. Op het programma stonden o.a. Madrigalen van Bohuslav Martinů (1890-1958) en Thomas Morley (1557-1602), aangevuld met enkele prachtige a capella stukken van Debussy, Villa Lobos, Holst en Janaček. En natuurlijk ontbraken de lekkere hapjes niet.

Zaterdag 2 juli Nieuwe kerk in Amersfoort

Op 2 juli hebben we de Reprise van de Nederlandse première van het Requiem voor gevallen broeders van Kastalski in Amersfoort uitgevoerd.

Dankzij medewerking van gastzangers, de professionele solisten Esther Putter en Bram Trouwborst en een strijkers-ensemble werd het een prachtig concert om niet te vergeten.

Zaterdag 18 juni in de Utrechtse Nicolaïkerk

Er beleefden twee versies van het Requiem van Kastalski hun Nederlandse première: de muzikaal veeleisende a capella-versie en de prachtige bewerking die de Schots-Australische componist Graham Hair maakte voor koor en strijkers. Er waren zo’n 90 musici bij de avond betrokken. Dit concert was voor dirigent Leenke de Lege tevens de afsluiting van haar masterstudie Koordirectie. Ze is met succes en veel lof geslaagd!

Over het Requiem voor gevallen broeders
Kastalski schreef dit requiem in de Eerste Wereldoorlog. Historische juistheid en de sterke drang om eer te betonen aan de soldaten die in opstand kwamen tegen de vijand, ongeacht hun afkomst of religie, waren voor hem de belangrijkste drijfveren om het stuk te maken. Kastalski wilde ook dat zijn requiem niet alleen de gestorvenen zou begeleiden op hun laatste reis, maar ook de achterblijvers zou ‘verbroederen’.

Het Requiem voor gevallen broeders is niet alleen een oorlogstragedie en een krachtig muzikaal weerwoord op de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog, het roept ook op tot een sterke internationale verbondenheid van alle vredelievende mensen. Met de afschuwelijke oorlog van Poetin op de achtergrond is het stuk daarom ook vandaag de dag bijzonder actueel.

We leven in een wereld waarin de oplopende geopolitieke spanningen steeds sterker in het nieuws zijn. Na een lange periode zonder grote gewapende conflicten is een grote oorlog op het Europese continent niet meer denkbeeldig.  Oorlog betekent altijd slachtoffers aan beide kanten, de te betalen prijs in menselijk leed voor oorlog is hoog.

Wij hopen dat de uitvoering van dit requiem “Broederlijke Herinnering” een bijdrage mag leveren aan de vrede tussen de volkeren.

Er bestaan verschillende versies van het stuk en geen daarvan is tot nu toe eerder in Nederland uitgevoerd. Na de Russische revolutie van 1917 verdween het stuk ergens in de archieven. Begin deze eeuw is het stuk weer van de plank gehaald en erkend als een belangrijk werk van Kastalski. Door experts wordt het stuk ‘buitengewoon origineel’ genoemd en de a capella-versie wordt op een vergelijkbaar muzikaal niveau geschat als de ‘Nachtwake’ van Rachmaninov (opus 37, ook bekend als de ‘Vespers’).

Kamerversie
Een belangrijke reden voor musicoloog Graham Hair om een bewerking te maken voor kamerkoor, is dat hij het Requiem op deze manier gemakkelijker bereikbaar wilde maken voor ‘gewone’ koorverenigingen. De strijkers kunnen bij zijn versie pal voor het koor plaatsnemen, waardoor er meer contact mogelijk is tussen zangers en spelers.  Graham Hair stelt het stuk kosteloos aan dirigente Leenke de Lege ter beschikking:  ‘Please take the material as a contribution to the advancement of Kastalski in The Netherlands!’

Over de componist Kastalski
Kastalski wordt beschouwd als de grondlegger van de ‘Nieuwe Russische Richting’ binnen de Russische koormuziek. Hij was de eerste componist die erin slaagde melodieën van oude Russische geestelijke gezangen en inheemse volksmuziek-elementen op een overtuigende manier in zijn muziek te verwerken. In de twee eeuwen vóór Kastalski was de – op zichzelf prachtige – muziek van Russische componisten grotendeels gebaseerd op westerse componeerstijlen.

Door zijn baanbrekende werk vormde Kastalski een grote inspiratie voor andere componisten. Zo adviseerde hij de in Nederland bekendere componist Rachmaninov bij het schrijven van onder meer zijn beroemde Vespers.


4 mei 2022: herdenkingsconcert in Amersfoort

Sfeervol concert met muziek van o.a. Parry, Purcel, Guest, Kastalski, Jiddische componisten en mooie gedichten, voorgedragen door 3 inwoners van Amersfoort.

13 maart 2022: Lenteconcert


Kleinschalig, ongedwongen concert met als thema: een nieuw begin na 2 jaar Corona-pauze

In 2020 en 2021 konden we helaas geen concerten geven ivm de CORONA pandemie.

23 en 24 november 2019: Beethoven & Brahms

Samen met het Amersfoorts Jeugdorkest (AJO), Trajecti Voces en 4 solisten

25 en 26 mei 2019: Mariavespers

We bestaan 30 jaar en dat vierden we op 25 en 26 mei 2019 met:

MARIAVESPERS van MONTEVERDI
met medewerking van 6 professionele solisten
Sopraan:  Tanja Obalski en Maria Goetze
Tenor: Immo Schröder en Mathis van Cleynenbreugel
Bas: Florian Just en Mitchell Sandler
en volledig orkest op authentieke muziekinstrumenten van het Castello Consort uit Den Haag zinken, trombones, violen, harp, orgel, theorbe, etc.

24 en 25 november 2018

De Russische Ziel: een volledig Russisch programma. Met onder andere delen uit de Vespers van Rachmaninov, Slavische vroege werken van Arvo Pärt en werken van onbekende Russische componisten zoals Kalashnikov en Dylecky.

24 juni 2018 Sehnsucht

Duitse Romantische liederen

Het Amer consort heeft ook in 2018 een luchtig en smaakvol zomerprogramma verzorgd, waarbij onder meer in kleine ensembles werd gezongen, onder het genot van een hapje en een drankje.
Repertoire: Duitse Romantische liederen; o.a. van Mendelssohn, Haydn, Rheinberger, Brahms, Schubert ea.
Amersfoort centrum, in de sfeervolle Lutherse kerk ” De Amersfoortse Zwaan” in Amersfoort Langestraat. Met mooie piano begeleiding door Irina Parfenova.

24 en 25 maart 2018
Passieconcert Historia des Leidens und Sterbens

o.a. Johannes Passion-Heinrich Schütz en Stabat Mater-Heinrich von Biber met orgel en solisten

Johanneskerk te Amersfoort en Oude kerk te Soest

6 en 7 januari 2018 Weihnachtsoratorium-Bach

Samen met Trajecti Voces uit Utrecht

Solisten:

Aldona Bartnik, sopraan
Emma Brown, alt
Jelle Leistra, tenor
Andrew Hopper, bas

met medewerking van:

Barokensemble Eik en Linde

Met dank aan onze subsidieverstrekkers:


Voorproefje:
 Jauchzet, opname van een repetitie. Ook zonder de enthousiaste trompetklanken al zeer feestelijk! En nogmaals, maar dan met pianobegeleiding op onze studiedag. Daar word je toch vrolijk van….

Crowdfunding ten behoeve van cd opname en coaching van jonge solisten

Middels een geslaagde crowdfundingsactie van ‘Voor de Kunst’ is het ons gelukt om voldoende geld in te zamelen om de concerten professioneel op te kunnen nemen. Tevens kunnen we hiermee het coachingstraject van onze jonge solisten financieren. Een geweldig resultaat. Dank aan iedereen die ons hierin gesteund heeft!

Crowdfunding Bach – bekijk hier onze pagina van VoordeKunst

ROMAANSE ZOMER 18 juni 2017

Koers Noord-Oost

zaterdag 18 maart 2017 20.15 uur Johanneskerk Amersfoort
zondag 26 maart 2017 15.30 Oude kerk Soest

Met medewerking van Baltische musici Līga Griķe (kokle) en Anna Britāla (viool)

Het geheel staat onder leiding van Dirkjan Horringa.

Wij nemen de luisteraar mee op reis door de sfeervolle en mystieke Baltische wereld.

In dit project brengt het Amer Consort muziek ten gehore van vooral eigentijdse componisten uit Noord-Oost Europa. Zo hoopt het koor bij te dragen aan de waardering voor muziek uit landen in een diffuse positie tussen het westen en het oosten. Aan de ene kant maken de Baltische staten al sinds de tijd van de Hanze deel uit van de Europese culturele en economische ruimte, hetgeen eind vorige eeuw bekrachtigd werd door de opname van de drie landen in de Europese Unie. Aan de andere kant staat die Europese inbedding nog altijd onder druk door de geopolitieke opstelling van het grote buurland Rusland. Het is dus ook een uiting van solidariteit met de bewoners van de Baltische staten om hun muziek en cultuur centraal te stellen in een concertreeks.Koers Noord-Oost achterzijde flyer

De Baltische staten hebben sterk geleden onder de inlijving bij de Sovjet-Unie en de daarop volgende onderdrukking van de nationale talen en culturen. Het zingen in koorverband is altijd een middel geweest om de eigen taal en cultuur levend te houden. Het is dan ook geen wonder dat ‘de zingende revolutie’ de informele aanduiding is voor de geweldloze revolutie tussen 1987 en 1991 die tot hernieuwde onafhankelijkheid voor de Baltische staten leidde. Tijdens de Sovjet-overheersing gold het zingen van ‘nationalistische liederen’ als een subversieve daad. Het hoogtepunt van ‘de zingende revolutie’ was op 23 augustus 1989 de ‘Baltische Weg’, een zingende menselijke keten vanaf de Estse hoofdstad Tallinn via de Letse hoofdstad Riga naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. De keten was 600 kilometer lang en er deden twee miljoen mensen aan mee.

Estland en Finland, hoe nauw verwant qua taal ook, waren sinds de 2e Wereldoorlog gescheiden door het IJzeren Gordijn. Er was weinig uitwisseling mogelijk en Estland verkeerde in een isolement. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990 kwam het contact weer op gang. Finland hoort nu de facto bijna bij de Baltische staten. Er is een nauwe muzikale samenwerking. De meeste Baltische bladmuziek wordt in Finland uitgegeven.

Naast prachtige en krachtige muziek uit de Baltische staten zal er in dit programma ook aandacht zijn voor de minder bekende maar geweldige Finse koormuziek. Dankbaar gebruik makend van native speakers gaan we enkele Finse werken voor koor toevoegen aan dit programma.

De geselecteerde muziek kenmerkt zich door een combinatie van vertrouwde elementen (de meeste stukken zijn gebaseerd op liturgische teksten in het Latijn) en klankbeeld enerzijds en verrassende harmonische structuren anderzijds. Ondanks de originele en soms dissonante klankkleur bevat deze uitermate evocatieve muziek voldoende herkenbare aanknopingspunten voor de luisteraar. Deze zal worden meegevoerd naar de ijle sferen en ongerepte natuur van de Baltische landen. De dirigent ontsluit het repertoire voor het publiek door op verschillende momenten tijdens het concert op toegankelijke en prikkelende wijze een toelichting te geven met achtergrondinformatie over de componisten, hun werk en de context waarin het tot stand is gekomen.

**********************************************************************************

Aan de slag met Bach – 8 en 9 oktober 2016

Aan de slag met Bach flyer voorkantAmer Consort maakte deel uit van de 2e Amersfoortse Bachdag.Zaterdag 8 oktober 2016 bruisde de binnenstad Amersfoort voor de tweede keer van de muziek van Johann Sebastian Bach. In alle kerken en kapellen waren er gedurende de hele dag concerten, gratis toegankelijk, uitgevoerd door (veelal) professionele musici. Amer Consort trad op in de Xaveriuskerk. Op zondag 9 oktober stonden wij met een uitgebreider programma geprogrammeerd in de concertserie van de Oude Kerk in Soest. Op het programma stonden onder meer twee motetten van Bach, te weten Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 en Jesu meine Freude BWV 227. Verder werden bijzondere stukken uitgevoerd van Johann Ludwig Bach en Gottfried August Homilius. Het koor werd begeleid door Jaap Jan Steensma op kistorgel en Michael Tweed-Kent op cello. Als speciaal item werden tijdens de concerten enkele bekende koralen uit de Matthäus Passion in scratchvorm met de bezoekers gezongen zodat ook het publiek aan de slag kon met Bach!

*********************************************************************************
Boheemse Passie, muziek voor de donkere, stille tijd – 19 en 20 maart 2016

Amer Consort poster-flyer voorkant psdkopieHet programma dat het Amer Consort voor de Lijdenstijd heeft samengesteld bestond geheel uit werken van Middeneuropese, vooral Boheemse, meesters. Centraal stond het Miserere van František Ignác Antonín Tůma (1704­1774). Tůma werd geboren in het Boheemse Kostelec nad Orlicí, maar werkte vooral in Wenen, o.a. als kapelmeester van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.Een ander sleutelstuk van dit programma was de Missa per Quadragesima van Johann Michael Haydn (1737­1806). Deze jongere broer van Joseph Haydn werd bewonderd door Mozart om de intensiteit van zijn geestelijke koormuziek en had daarmee merkbaar invloed op diens Requiem. Verder klonk er nog een keus uit Zelenka’s responsoriën voor de goede week. Bach bewonderde zijn tijdgenoot Zelenka (1679­1745) om zijn fijnzinnige contrapunt en rijke harmonieën. Het geheel werd opgediend in de vorm van een Donkere Metten, waarbij na ieder stuk een kaars uitging en het licht langzaam doofde. Indrukwekkende muziek, waarin de grote Boheemse barokcomponisten het lijden van Christus zo intens schilderen.

*********************************************************************************

St. Nicolas publiciteit

Saint Nicolas Cantata – Benjamin Britten 28 en 29 november 2015

‘Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje!’ We voeren de Saint Nicolas Cantata van Benjamin Britten uit voor tenorsolo, jongensstemmen, koor en instrumentaal ensemble.
Dit is een samenwerkingsproject met Trajecti Voces uit Utrecht.
In deze Cantata wordt duidelijk wat schoenzetten, strooigoed en de lekkernijen (en nog veel meer) echt te maken hebben met deze bisschop van Myra.
Vol verwachting klopt ons hart…

***********************************************************************************
Omfietsconcert – 5 juli 2015

Omfiets1

2015

Omfiets2 ************************************************************************************

Poster (klein)Voici le Printemps

Op 17 en 18 april 2015 bezongen we de lente en de liefde met heerlijke liederen van Debussy, Poulenc en Milhaud.
”Mijn God, wat is ze mooi! Zo begeerlijk loopt zij daar… “Dieu! qu’il la fait bon regarder la gracieuse bonne et belle”. Zo begint het eerste lied van de Trois Chansons de Charles d’Orléans (de dichtende prins) van Claude Debussy. Vlinders fladderen uitbundig en de liefde hangt in de lucht…

Na het feestelijke jubileumconcert met de stralende klanken van barokmuziek ging het Amer Consort een nieuwe uitdaging aan. Dirigent Dirkjan Horringa wil met dit Franse repertoire met teksten van rond 1900 het koor weer naar een hoger niveau tillen. Dit vraagt een totaal andere benadering van de stem, met een meer ingetogen, enigszins nasale klank en veel snelle Franse tekstuitspraak.
***********************************************************************************

Poster Sound the THail! Bright Cecilia! 22 nov en 23 nov 2014

Purcell componeerde de ode aan het muzikantengilde voor de dag van hun beschermheilige, St. Cecilia. De prachtige samenklanken die zo bekend zijn van Dido en Aeneas tref je hier ook weer aan. Bij het componeren van ‘Hail! Bright Cecilia’ heeft Purcell veel variatie en diversiteit aangebracht en kans gezien de diverse elementen tot een geheel te maken. Een bijzondere kans om deze prachtige muziek te zingen.

Magnificat

Waar Bach in zijn beginjaren voornamelijk kleinschalige kamermuziek-werken componeerde, pakte hij in 1723 als Kapellmeister in de Thomaskirche te Leipzig zeer uitbundig uit met grootschalige koormuziek in het Kerst-Magnificat. Een feest voor het oor en zeker ook een uitdaging voor de stem. Wij zijn ontzettend blij dat wij voor dit concert mochten samenwerken met het internationaal samengesteld professioneel ensemble onder leiding van Marco Vitale.

*************************************************************************************

poster Kompassio 2014Kompassio  12 april 2014 en 13 april 2014

Een passieconcert dat vanuit verschillende componisten uit verschillende tijden de gebeurtenissen van het lijdensverhaal vertelt. De Lijdenstijd is van oudsher een periode van verstilling en inkeer. In de muziek vind je dat terug in relatief eenvoudige structuren en kleine, bescheiden bezettingen. Geen wereldlijke pracht en praal, maar verstilde muziek. Het verhaal van het lijden en sterven van Christus wordt verteld, en daar zijn geen trompetten en pauken bij nodig. Dat vind je enigszins terug in de passies van Bach, maar vaak veel sterker in de talloze composities van voorgangers en tijdgenoten als Schein, Victoria en Lotti. Moderne componisten als Arvo Pärt en Knut Nystedt lieten zich op hun beurt weer inspireren door deze oude meesters en bouwden voort op de vormen die zij ontwikkeld hadden. En is dat dan niet droevig, die muziek? Jazeker, dat is zij, maar droevige muziek is nu eenmaal de allermooiste muziek. Centraal staat het Stabat Mater van João Rodrigues Esteves. 

**********************************************************************************

Totentanz  2 november 2013 en  3 november 2013, Een concert met als thema rouwen en herdenken onder de titel Totentanz. De Totentanz van Distler, aangevuld met beelden van het gelijknamige schilderij uit Lübeck waarop Distler zijn 14 korte composities heeft gebaseerd. Met spreekgedeelten door acteur Stijn Westenend en fluitsolo’s door Hylke Wijchers. Tevens het Requiem van Howells, een bijzonder stuk met enkele 8-stemige delen. Aangebuld met de stukken ‘Selig sind die Toten’ en ‘We remember them’.

**********************************************************************************

Hollandse Nieuwe Zondag 14 april 2013, St. Fransiscus Xaveriuskerk, Amersfoort Zondag 21 april 2013, Oude kerk, SoestMuziek van Nederlandse componisten uit de 20e en 21e eeuw met koorstukken van Ton de Leeuw (Prière en Missa Brevis), Herman Strategier (Trois chansons), Daan Manneke (Psaume 121), Jurriaan Andriessen (Sonnet 43), Albert de Klerk (Pater Noster) en Joost Kleppe (The sick rose). Er zijn drie premières van huidige actieve componisten: Hans Bakker (Canto 33), Jule Zuiderbaan (Uzes) en George Bretz (Gelukkig die wonen). De koorstukken worden aangevuld met muziek van accordeonist Vincent van Amsterdam.

**********************************************************************************

A_Ceremony_of_Carols_dec_2012

A Ceremony of Carols Zaterdag 15 december 2012, Johanneskerk, Amersfoort Zondag 16 december 2012, Oude kerk, SoestKerstconcert met medewerking van harpiste Annemieke Breunesse. Naast Ceremony of Carols werden ook bekende en minder bekende kerstliederen gezongen, onder andere van van Rutter, Tallis en Tavener. De koorwerken werden afgewisseld met harpmuziek.

**********************************************************************************

Lieder im Freien zu singen Zondag 17 juni 2012, Koetshuis van Buitenplaats Heiligenberg, LeusdenEen vrolijk culinair zomerconcert met muziek uit de romantiek. Werken van Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns, Edward Elgar en Arthur Sullivan.

**********************************************************************************

Le Chant des Oiseaux Zaterdag 10 maart 2012, Dorpskerk, Leusden-Zuid Zondag 11 maart 2012, Oud-Katholieke kerk, AmersfoortEen lenteconcert met vogels als inspiratiebron. Liederen uit de Franse, Italiaanse, Duitse en Engelse renaissance en barok, van onder andere: Thomas Tallis (ca. 1505-1585), Orlando Gibbons (1583-1625), Clément Janequin (1485-1558) en Claudio Monteverdi (1567-1643). Met medewerking van Guido de Wijs – voordracht van teksten en gedichten

**********************************************************************************

Albion rules Zaterdag 5 november 2011, Inham, Hoogland Zondag 6 november 2011, Johanneskerk, AmersfoortEen tijdreis naar Good Old England in de 17e eeuw, met muziek van onder andere William Byrd (1540-1623), Thomas Tomkins (1573-1656), Orlando Gibbons (1583-1625), Henry Purcell (1659-1695) en John Dowland (1563-1626). Met medewerking van Jaap Jan Steensma – orgel

**********************************************************************************

Come, ye shepherds Zondag 19 juni 2011, Koetshuis van Buitenplaats Heiligenberg, LeusdenEen theeconcert met Engelse madrigalen en diverse catches (canons).

**********************************************************************************

Passieconcert Zaterdag 2 april 2011, Oude Kerk Soest, Zondag 3 april 2011, Johanneskerk, AmersfoortEen passieprogramma met onder andere de Responsoriën en het Stabat Mater van František Ignác Tůma (1704-1774) en het negenstemmige Miserere van Gregorio Allegri (1582-1652). Met medewerking van Hesther Oor – sopraan, Roeland Gerritsen – bas, Jaap Jan Steensma – orgel en Briain Jansen – cello

**********************************************************************************

Kerst rond de Noordzee Woensdag 22 december 2010, St. Fr. Xaveriuskerk, AmersfoortKerstmuziek uit landen rond de Noordzee. Van de Vlaamse Louis Toebosch (1916-2009) en Guilielmus Messaus. De Nederlandse Jan Pieterszoon Sweelinck. De Duitse Michael Praetorius, de Noorse Henrik Ødegård (1955) en diverse Engelse Carols. Met medewerking van fluittrio Mimosa

**********************************************************************************

Allons, allons! Zaterdagavond 25 september 2010, Maria Christinakerk, Den Dolder Zondagmiddag 26 september 2010, De Inham, HooglandFranse barokmuziek aan het hof van Zonnekoning Lodewijk XIV. Met onder andere het spektakelstuk La Grotte de Versailles voor koor, solisten en orkest van Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687). Aangevuld met tijdgenoten, zoals Guillaume Bouzignac (ca. 1587 – ca. 1643), Jean-Henry d’Anglebert (ca. 1630 – 1691) en Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704). Met medewerking van Joyce Vermeer – sopraan, Pleun Sluiter – sopraan, Maarten van Oosterom – tenor/haute contre, Cor van Scheltinga – tenor, Jan Kruisselbrink – bas/bariton, Jeroen Heijungs – klavecimbel en Barokensemble Amer Consort

**********************************************************************************

Meesters van de Duitse Barok Zondag 14 februari 2010, Oude Kerk, Soest Zaterdag 20 februari 2010. St. Joriskerk, Amersfoort (in de hofconcertenserie)Werken van Schütz, Buxtehude, J.M. Bach, Kuhnau, J.L Bach en J.S. Bach. Met medewerking van Else-Linde Buitenhuis – sopraan, Jeroen Spitteler – tenor, Mitchell Sandler – bas en Barokensemble Amer Consort

**********************************************************************************

(Ven)ite missa est Zaterdag 18 april 2009, De Inham, Hoogland Zondag 19 april 2009, Oude Kerk, SoestEen programma opgebouwd als een Latijnse hoogmis, met delen uit het Kyrie van William Byrd naast Prière van Ton de Leeuw, I Am the True Vine van Arvo Pärt, Silence and Music van Ralph Vaughan Williams en Sleep van Eric Whitacre.

**********************************************************************************

St. Cecilia’s Day 22 november 2008, Johanneskerk, Amersfoort 23 november 2008, Oude Kerk, SoestEen ode aan St Cecilia rond de werken Hymn to St. Cecilia (1942) van Benjamin Britten en Welcome to all the pleasures (Ode for St. Cecilia’s Day, 1683) van Henry Purcell. Met medewerking van: Andrew Hallock – countertenor, Ben Eastley – tenor, Jussi Lehtipuu – bariton, David Jansen – orgel en Barokensemble Eik en Linde

**********************************************************************************

Duitse Romantiek Zaterdag 12 april 2008, Oude Kerk, Soest Zondag 13 april 2008, Fr. Xaveriuskerk, Amersfoort Zaterdag 19 april 2008, St. Theresiakerk, MaarnLiederen uit de Duitse romantiek van Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Louis Spohr en Niels Gade. Met medewerking van Kevin van den Berg en Jordy Vogelzang – voordracht van Nederlandse Romantische poëzie

**********************************************************************************

J.S. Bach en omgeving Zaterdag 18 november 2007 – Oude Kerk, Soest Zondag 17 november 2007 – Fr. Xaveriuskerk, AmersfoortMuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck, Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Johann Bach, Dietrich Buxtehude en J.S. Bach. Met medewerking van Alfrun Schmidt – sopraan, Andrew Hallock – countertenor, Christopher Kale – tenor, Jussi Lehtipuu – bariton, Sanne Vos en Elisabeth Opsahl – blokfluit, Terry Pratt en Jan Kaldeway – viola da gamba, Diederik van Dijk – cello en David Jansen – orgel

**********************************************************************************

Réveillez-vous, cœurs endormis Zaterdag 2 juni 2007, Oud-Katholieke Kerk, Amersfoort Zondag 10 juni 2007, Oude Kerk, SoestEen Frans programma met muziek van onder andere Clément Janequin (1485 – 1558), Alphons Diepenbrock (1862 – 1921), Claude Debussy (1862 – 1918) en Gabriel Fauré.

**********************************************************************************

Petite messe solennelle van Rossini 11 november 2006, Fr. Xaveriuskerk, AmersfoortDe Petite messe solennelle van Gioacchino Rossini (1792 – 1868). Met medewerking van Alfrun Schnid – sopraan, Elsbeth Gerritsen – alt, Mark Omvlee – tenor, Mitchell Sandler – bas, Gerrie Meijers – piano en Wim Dijkstra – harmonium

**********************************************************************************

Five Flower Songs Zaterdag 11 maart 2006, Oud-Katholieke Kerk, AmersfoortDe Five Flower Songs van Benjamin Britten (1913 – 1976) en andere liederen over lente, natuur en liefde, onder andere van Josquin des Prés (ca. 1450 – 1521), Claudio Monteverdi (1567 – 1643) en Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809-1847). Met medewerking van Israel Golani – luit

**********************************************************************************