Dirigent & zangers

Amer Consort heeft een nieuwe dirigent 

Voor de zomer 2021 zijn we gestart met de werving van een nieuwe dirigent. Uit een flinke stapel sollicitatiebrieven hebben we 8 kandidaten geselecteerd en leuke en inspirerende gesprekken gevoerd en hebben we vervolgens 3 dirigenten uitgenodigd voor een proefdirectie.We zijn blij dat we hierbij onze nieuwe dirigent kunnen voorstellen: Leenke de Lege.

Na haar studie Slavische Taalkunde studeerde Leenke enkele jaren klassiek zang aan het Conservatorium. Zij zong professioneel bij onder meer Cappella Amsterdam, Kamerkoor Nieuwe Muziek en Collegium Vocale Gent. Met ruim 20 jaar dirigeer-ervaring op zak besloot zij in 2017 om er haar hoofdvak van te maken. Ze bevindt zich nu in de slotfase van haar masterstudie koordirectie aan de HKU, waar zij ook orkestdirectie als bijvak volgt. Twee keer nam zij deel aan de Kurt Thomas Cursus: in 2018 in de ‘professioneel kamerkoor’-groep en in 2021 aan de ‘kamerorkest’-groep.
Zij is (mede-)oprichter van vocaal ensemble Capella Culemborg en wordt veel (terug)gevraagd als repetitor. Leenke is artistiek leider van de Stichting Musica Choralis, waarmee zij momenteel een groot koorproject organiseert rondom een requiem van de Russische componist Kastalski.

Leenke is zeer enthousiast om met het Amer Consort aan het werk te gaan. En wij met haar!

Vocaal ensemble Amer Consort

Wij zijn een ambitieus kamerkoor uit Amersfoort met enthousiaste leden. Wij zoeken de uitdaging in spannende klassieke koormuziek van middeleeuwen tot nu. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Het plezier in zingen staat voorop, waarbij er ook altijd oog is voor de ontwikkeling van ons muzikale kunnen.

We hebben een hoog ambitieniveau en streven naar verbetering binnen een plezierige context. We nemen niet snel genoegen, maar genieten met tevredenheid van het uiteindelijke resultaat. Noten studeren doen we voornamelijk thuis; op de repetities werken we graag aan koorklank, samenzang, verdieping en muzikale afwerking.

Het Amer Consort streeft naar minimaal twee uitvoeringen per jaar plus kleinere activiteiten, waaronder af en toe een programma met onderverdeling in kleine(re) ensembles (denk aan kwartetten, kwintetten, duetten).

Het Amer Consort kent een goed op elkaar ingespeeld bestuur, statuten en huishoudelijke reglement en ontvangt structurele gemeentelijke subsidie en projectsubsidies waarmee concerten gefinancierd kunnen worden. Belangstellende zangers wordt een auditie afgenomen en voor alle leden worden er 3-jaarlijks 10-minutengesprekken gehouden door dirigent en bestuur.

Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 17 leden: 5 sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 3 bassen. We hopen in de toekomst weer uit te kunnen groeien tot een koor met 20-24 leden.

Mei 2022