Dirigent & zangers

Amer Consort zoekt een nieuwe dirigent 

Op dit moment loopt de selectieprocedure voor een nieuwe dirigent. De sluitingsdatum voor de vacature was 7 september 2021.

Een nieuw begin

Door de Corona-pauze, wisselingen in dirigent en bestuur en vertrek van enkele leden ligt er een mooie uitdaging om een nieuwe vorm te vinden. Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 14 leden: 4 sopranen, 6 alten, 2 tenoren en 2 bassen. We hopen na de herstart weer uit te kunnen groeien tot een koor met 16-24 leden.

Vanaf maandag 30 augustus starten onze gemeenschappelijke repetities op de maandag-avond, in kerkcentrum ‘de Brug’ in Amersfoort. Om de stemmen voorzichtig weer te gaan trainen en de samenzang en koorklank te oefenen gaan we starten met een aantal workshops door professionele zangcoaches. In september en oktober hopen we een aantal proefrepetities te kunnen houden met kandidaat-dirigenten.

Hoe de verdere plannen voor 2021 er uit gaan zien hangt mede af van de nieuwe dirigent, maar we streven er naar om ergens eind van het jaar een kleinschalig concert te organiseren. En ook voor 2022 zijn er al diverse plannen die in samenspraak tussen bestuur en dirigent verder vormgegeven kunnen gaan worden.

 

Vocaal ensemble Amer Consort

Eén van de beste amateur-kamerkoren in Amersfoort en omgeving…

Wij zijn een ambitieus kamerkoor uit Amersfoort met enthousiaste leden. Wij zoeken de uitdaging in spannende klassieke koormuziek van middeleeuwen tot nu. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Het plezier in zingen staat voorop, waarbij er ook altijd oog is voor de ontwikkeling van ons muzikale kunnen.

We hebben een hoog ambitieniveau en streven naar verbetering binnen een plezierige context. We nemen niet snel genoegen, maar genieten met tevredenheid van het uiteindelijke resultaat. Noten studeren doen we voornamelijk thuis; op de repetities werken we graag aan koorklank, samenzang, verdieping en muzikale afwerking.

Het Amer Consort streeft naar minimaal twee uitvoeringen per jaar plus kleinere activiteiten, waaronder af en toe een programma met onderverdeling in kleine(re) ensembles (denk aan kwartetten, kwintetten, duetten).

Het Amer Consort kent een goed op elkaar ingespeeld bestuur, statuten en huishoudelijke reglement en ontvangt structurele gemeentelijke subsidie en projectsubsidies waarmee concerten gefinancierd kunnen worden. Belangstellende zangers wordt een auditie afgenomen en voor alle leden worden er 3-jaarlijks 10-minutengesprekken gehouden door dirigent en bestuur.

Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 14 leden: 4 sopranen, 6 alten, 2 tenoren en 2 bassen. We hopen na de zomervakantie weer uit te kunnen groeien tot een koor met 16-24 leden.