Dirigent & zangers

Amer Consort zoekt een nieuwe dirigent 

Ben jij de koordirigent die op zoek is naar een uitdaging? Heb jij ervaring met het dirigeren van een klassiek kamerkoor, ben je betrokken en kun je je enthousiasme overbrengen op het koor? Dan gaan we graag in gesprek en plannen een proefrepetitie.

Wij vragen een dirigent met hoofdvak Koordirectie en ervaring met instrumentale ensembles die muzikaal en technisch boven de muziek staat en die samen met ons een nieuwe vorm kan geven aan het Amer Consort.

Wij bieden een financieel gezond meerstemmig kamerkoor, een passend salaris volgens de richtlijnen van het Koornetwerk Nederland, een vaste repetitieavond op maandag en een prettige repetitieruimte in Amersfoort.

Een nieuw begin

Door de Corona-pauze, wisselingen in dirigent en bestuur en vertrek van enkele leden ligt er een mooie uitdaging om een nieuwe vorm te vinden. Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 14 leden: 4 sopranen, 6 alten, 2 tenoren en 2 bassen. We hopen na de herstart weer uit te kunnen groeien tot een koor met 16-24 leden.

Vanaf maandag 30 augustus starten onze gemeenschappelijke repetities op de maandag-avond , in kerkcentrum ‘de Brug’ in Amersfoort. Om de stemmen voorzichtig weer te gaan trainen en de samenzang en koorklank te oefenen gaan we starten met een aantal workshops door professionele zangcoaches. In september en oktober hopen we een aantal proefrepetities te kunnen houden met kandidaat-dirigenten.

Hoe de verdere plannen voor 2021 er uit gaan zien hangt mede af van de nieuwe dirigent, maar we streven er naar om ergens eind van het jaar een kleinschalig concert te organiseren. En ook voor 2022 zijn er al diverse plannen die in samenspraak tussen bestuur en dirigent verder vormgegeven kunnen gaan worden.

Wensenlijst dirigent

Wat zoeken wij in een dirigent?

Bovenaan onze wensenlijst staat een inspirerend en stimulerend persoon die met humor en een opbouwend kritische houding steeds probeert het beste uit ons te halen om ons muzikaal te laten groeien en met ons te werken aan een passende nieuwe vorm.

Repetities zijn gericht op stemvorming, koorklank en muzikaal afwerken en minder gericht op noten studeren. Ze kennen een variatie in oefenvormen.

Binnen het Amer Consort is de dirigent artistiek verantwoordelijk, werkt effectief samen in organisatie en met het bestuur en heeft een actieve input voor wat betreft het repertoire. De dirigent zet zo nodig het eigen muzikaal netwerk in ten behoeve van het koor, bijvoorbeeld voor het aantrekken van solisten etc.

Omdat het koor na een lange periode van succesvolle concerten en daarna een gedwongen Corona-pauze opnieuw in een opbouwfase zit, zoeken we iemand die daar in samenspraak met het koor een mooie vorm in kan vinden.

Solliciteren

Is je interesse gewerkt door deze vacature? Of heb je nog aanvullende vragen? Solliciteer dan naar deze uitdagende baan en/of neem vrijblijvend contact op met het bestuur via email: amerconsort033@gmail.com 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 7 september. Sollicitatiegesprekken staan gepland in week 37 en 38. Proefrepetities zullen plaatsvinden op maandagavond 27 september, 4 oktober en 11 oktober. Eind van het jaar zal een concert gepland worden, datum en tijdstip in overleg. Aanstelling zal aangegaan worden voor het cultuur-seizoen 2021-2022 met een proeftijd van 2 maanden. Inschaling volgens richtlijnen van het Koornetwerk Nederland.

Vocaal ensemble Amer Consort

Eén van de beste amateur-kamerkoren in Amersfoort en omgeving…

Wij zijn een ambitieus kamerkoor uit Amersfoort met enthousiaste leden. Wij zoeken de uitdaging in spannende klassieke koormuziek van middeleeuwen tot nu. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Het plezier in zingen staat voorop, waarbij er ook altijd oog is voor de ontwikkeling van ons muzikale kunnen.

We hebben een hoog ambitieniveau en streven naar verbetering binnen een plezierige context. We nemen niet snel genoegen, maar genieten met tevredenheid van het uiteindelijke resultaat. Noten studeren doen we voornamelijk thuis; op de repetities werken we graag aan koorklank, samenzang, verdieping en muzikale afwerking.

Het Amer Consort streeft naar minimaal twee uitvoeringen per jaar plus kleinere activiteiten, waaronder af en toe een programma met onderverdeling in kleine(re) ensembles (denk aan kwartetten, kwintetten, duetten).

Het Amer Consort kent een goed op elkaar ingespeeld bestuur, statuten en huishoudelijke reglement en ontvangt structurele gemeentelijke subsidie en projectsubsidies waarmee concerten gefinancierd kunnen worden. Belangstellende zangers wordt een auditie afgenomen en voor alle leden worden er 3-jaarlijks 10-minutengesprekken gehouden door dirigent en bestuur.

Op dit moment bestaat het Amer Consort uit 14 leden: 4 sopranen, 6 alten, 2 tenoren en 2 bassen. We hopen na de zomervakantie weer uit te kunnen groeien tot een koor met 16-24 leden.